มาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเงินและการคลังก่อนทำเรื่องเบิกจ่ายกันค่ะ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง กฏหมา Read More …

การถ่ายทอดความรู้และสนทนากลุ่ม ด้านการบริหารงาน “เวทีนี้ ต้องมีพี่เลี้ยง” ครั้งที่ 1

เรียบเรียงโดย กนกพร ปรีเปรม กองจัดก Read More …