การประหยัดพลังงานในโรงงานและการพัฒนางานวิจัยพลังงานทดแทนจากชีวมวล

สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดร.ธเนศ อุ Read More …

การถ่ายทอดความรู้และสนทนากลุ่ม ด้านการบริหารงาน “เวทีนี้ ต้องมีพี่เลี้ยง” ครั้งที่ 1

เรียบเรียงโดย กนกพร ปรีเปรม กองจัดก Read More …

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสดโครงการหลวง

วรรณวิภา กาญจนไวกูณฐ์  ผู้สรุป กองจ Read More …