การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT หลักสูตร “เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographics สื่อแห่งอนาคต”

ตอนที่ 2 : “มารู้จักการแบ่งหมวดหมู่ Read More …

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT หลักสูตร “เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographics สื่อแห่งอนาคต”

ตอนที่ 1 : “มารู้จักการเปลี่ยนสื่อใ Read More …