มาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเงินและการคลังก่อนทำเรื่องเบิกจ่ายกันค่ะ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง กฏหมา Read More …

ร่วมเรียนรู้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กับ วว.

พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส Read More …

Q&A คุณภาพรายงานวิจัย วว.

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ การจัดทำรา Read More …

กระบวนการและแนวทางในการตอบสนองลูกค้าภายใน วว. ด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการและอ Read More …