รู้ครบ กับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

“เทคนิคการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและการตรวจสอบทางการเงินและบัญชี ผอ.ฉวีวรรณ เติมวิชชากร

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

มาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเงินและการคลังก่อนทำเรื่องเบิกจ่ายกันค่ะ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง กฏหมา Read More …

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบความแข็งวิกเกอร์สำหรับโลหะสำหรับ มอก.2169 เล่ม 1-2555 (ISO 6507-1:2005)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

ขั้นตอนการบันทึกข้อร้องเรียน

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

มาร่วมเรียนรู้ กระบวนการจัดการประชุม กับ กลข. กันดีกว่าค่ะ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

จะอ่านข้อมูลข่าวสาร วว. ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้จากไหนกันนะ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

แนวทางการจัดการความรู้ และ การสร้างนวัตกรรม ของ วว. ประจำปี 2561


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

ร่วมเรียนรู้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กับ วว.

พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส Read More …

Q&A คุณภาพรายงานวิจัย วว.

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ การจัดทำรา Read More …

ไม่ยึดติดกับอดีต ไม่กังวลกับอนาคต

โดย ปฐมสุดา อินทุประภา พี่วินัย กิจ Read More …

ทุกช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง คือการพัฒนาตนเอง

โดย ปฐมสุดา อินทุประภา อีกเจ็ดเดือน Read More …