ไอเดียคลับ รับปีใหม่ “อยากมอบของขวัญปีใหม่อะไรให้กับใคร / ตนเอง / หน่วยงาน วว.”

วัชรีวรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง-สรุป &nbs Read More …

การจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management and Learning Organization)

เรียบเรียงโดย น.ส.บุญศิริ ศรีสารคาม Read More …