ไม่ยึดติดกับอดีต ไม่กังวลกับอนาคต

โดย ปฐมสุดา อินทุประภา พี่วินัย กิจ Read More …

ทุกช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง คือการพัฒนาตนเอง

โดย ปฐมสุดา อินทุประภา อีกเจ็ดเดือน Read More …